Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Meddelelse19. juni 2023Repræsentationen i Danmark

EU i uge 25 - 2023 - det sker...

I denne uge handler det bl.a. om EU's elektricitetsmarked EU's elektricitetsmarked, naturgenopretning, CO2-emissioner fra tunge køretøjer, økonomiske sikkerhedsstrategi og EU's flerårige finansielle ramme

Juni 2023

 

 

 • Ursula von der Leyen tager imod Xavier Bettel, Luxembourgs premierminister

 

 • 19/6: Rådet (transport, telekommunikation og energi (energi)) mødes i Luxembourg
  EU's energiministre skal bl.a. forsøge at nå frem til en generel indstilling til reformen af udformningen af EU's elektricitetsmarked.
  Reformen består af et forslag til forordning om revision af udformningen af EU's elektricitetsmarked og et forslag til forordning om bedre beskyttelse mod kursmanipulation på EU's engrosenergimarked (REMIT).
  Formålet med reformen er at gøre elpriserne mindre afhængige af svingende priser på fossile brændstoffer og beskytte forbrugerne mod prisstigninger, navnlig ved at forbedre den måde, som det langsigtede elmarked fungerer på.
  Den generelle indstilling vil fungere som mandat i forhandlingerne med Europa-Parlamentet om lovgivningens endelige udformning
  Energikommissær Kadri Simson deltager også i mødet

 

 

 • 20/6: Rådet for Miljø mødes i Luxembourg
  EU's miljøministre vil forsøge at nå frem til en generel indstilling til et forslag til en forordning om naturgenopretning. Formålet med forslaget er at genoprette økosystemer, levesteder og arter på tværs af land- og havområder i EU. Medlemsstaterne bliver bedt om at indføre genopretningstiltag, som omfatter mindst 20 % af EU's land- og havområder inden 2030, og i næste omgang alle økosystemer med behov for genopretning inden 2050.
  Ministrene vil også afholde en politisk debat om et forslag til en forordning om CO2-emissionsnormer for nye tunge køretøjer. Formålet med forslaget er at opnå en yderligere reduktion i CO2-emissionerne i sektoren for vejtransport i overensstemmelse med EU's klimamål ved at skærpe reduktionsmålene for 2030 og ved at fastsætte nye mål for 2035 og 2040. Desuden vil flere køretøjskategorier, blandt andet busser, blive omfattet af målene.
  Ministrene skal også drøfte et direktivforslag om luftkvalitet. Ifølge forslaget skal der fastsættes normer for luftkvaliteten i EU i 2030, som er mere i overensstemmelse med WHO's retningslinjer, og som sætter EU's kurs mod nul-luftforurening inden 2050.
  Kommissær Virginijus Sinkevičius deltager bl.a. i mødet

 

 • 21/6: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Forventes bl.a. at handle om den europæiske økonomiske sikkerhedsstrategi samt om midtvejsrevision af den flerårige finansielle ramme for 2021-2027

 

 

 

 

-

 

 • 29-30/6: Topmøde - Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
19. juni 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark