Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. januar 2017Repræsentationen i Danmark

EU i uge 3 - det sker...

I EUge 3 handler det bl.a. om Syrien og fredsprocessen i Mellemøsten, ny formand for Parlamentet, Økonomisk Verdensforums møde i Davos samt to danske sager ved domstolen...Og så slutter ugen af med den officielle åbning af Aarhus som kulturby i 2017...

aarhus-istock-thinkstock-web.jpg
 • 16/1: Rådet for Udenrigsanliggender - Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen er Syrien og fredsprocessen i Mellemøsten - Læs mere...
 • 16-19/1: Parlamentet mødes til årets første plenarsamling i Strasbourg
  Denne samling kommer til at handle en del om valget af ny formand for Parlamentet - Læs mere...
 • 17/1: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg - Læs mere...
 • 17-20/1: Økonomisk Verdensforums møde i Davos med deltagelse af Europa-Kommissionen - Læs mere...
 • 18/1: Dom i sag C-471/15, Sjelle Autogenbrug
  Sagen, der er for Vestre Landsret, handler om, hvorvidt Sjelle Autogenbrug I/S opfylder betingelserne for anvendelse af særlige momsordninger i forbindelse med virksomhedens salg af reservedele, der fjernes fra et udrangeret køretøj, som virksomheden har købt fra enten en privatperson eller et forsikringsselskab.
  Spørgsmålet for Domstolen er, om dele til biler er omfattet af begrebet "brugte genstande" i momsdirektivet - Læs mere...
 • 18/1: Dom i sag T-92/11, Jørgen Andersen mod Europa-Kommissionen
  Retten annullerede den 20. marts 2013 en kommissionsafgørelse, hvori Kommissionen erklærede, at den statsstøtte, der var fastlagt i de fire kontrakter om offentlig trafikbetjening indgået mellem DSB og Transportministeriet for perioden 2000-2014, var i overensstemmelse med det indre marked. Retten fandt, at Kommissionen i sin vurdering ukorrekt anvendte EU's forordning om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej i stedet for at anvende en ældre forordning, som den førstnævnte EU-forordning ophævede. Retten fandt dermed, at den anfægtede afgørelse ikke kunne stadfæstes.
  Kommissionen appellerede denne dom til Domstolen med det argument, at Retten overtrådte EU-lovgivningen ved at finde, at Kommissionen anvendte EU's forordning med tilbagevirkende kraft.
  I sin dom af 6. oktober 2015 fandt Domstolen, at Kommissionen burde have undersøgt sagen ud fra en forordning fra 2007, og at både lovligheden og overensstemmelsen med det indre marked af støtten udbetalt fra 3. december 2009 i henhold til den anden kontrakt om trafikbetjening indgået for årene 2005-2014 var underlagt overgangsbestemmelserne. Domstolen sendte derfor sagen tilbage til Retten for at få en dom på dette punkt - Læs mere...
 • 21/1: Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017
  Kulturprogrammet lanceres officielt - Læs mere...
 • 3/2: Uformelt møde mellem de 27 stats- og regeringschefer - Malta
  Emnet er EU's fremtid med 27 medlemslande - Læs mere...
 • 9-10/3: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
13. januar 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark