Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel8. september 2017Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

EU i uge 37 - det sker

Næste uge er ugen og onsdag den 13. september er dagen for dette års "State of the Union" som Kommissionens formand Jean-Claude Juncker holder i Europa-Parlamentet, hvor han bl.a. giver sit personlige syn på Europas fremtid og redegøre for sine...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 11/9: Uformelt møde i Tallin mellem udviklingsministrene - Læs mere..
 • 11-14/9: Efterårets første plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
  Den vigtigeste punkt på dagsordenen ved denne samling blive Junckers tale om Unionens tilstandonsdag den 13. - andre emner bliver bl.a. vold mod kvinder og vold i hjemmet, internetforbindelser i lokalsamfund, gasforsyningssikkerheden, hvalfangst i Norge, opholdstilladelser, brandsikring i bygninger, CE-mærkede gødningsprodukter samt krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet - Læs mere...
 • 12/9: Kommissionens ugentlige møde / Starsbourg
  Et af emnerne bliver talen om Unionens tilstand - Læs mere...
 • 13/9: Dom i sag C-60/16 / Khir Amayvy
  Mohammad Khir Amayry ansøgte om international beskyttelse i Sverige den 19. december 2014. Efter en kontrol i Eurodacdatabasen blev det klart, at han havde rejst til Italien den 6. december 2014, og at han den 17. december 2014 også havde ansøgt om international beskyttelse i Danmark. Den 15. januar 2015 anmodede den svenske udlændingestyrelse derfor Italien om at overtage sagen, hvilket de italienske myndigheder indvilligede i den 18. marts 2015.
  Udlændingestyrelsen besluttede også at tilbageholde Amayry, eftersom der var en betydelig risiko for at han ville forsvinde eller undvige myndighederne for at undgå at blive overført til Italien.
  Afgørelsen om at overføre ham til Italien blev stadfæstet den 8. maj 2015. Amayry vendte dernæst tilbage til Sverige og ansøgte på ny om international beskyttelse den 1. juni 2015.
  Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (der er den administrative appelret for indvandringsanliggender i Stockholm) har stillet en række spørgsmål til Domstolen om, hvordan man skal fortolke de tidsgrænser, der gælder for tilbageholdelse for at sikre overførselsprocedurer - Læs mere...
 • 14/9: 3 unge "YouTubers" stiller Juncker spørgsmål om talen om Unionens tilstand - Læs mere...
 • 14/9: Kommissionen fremlægger pakke om "Unionens fremtidige handelspolitik"/#SOTEU - Læs mere...
 • 14/9: Rådet for Retlige og Indre Anliggender mødes i Bruxelles - Læs mere...
 • 14/9: Dom i de forenede sager C-168/16 Nogueira & andre & C-169/16 Moreno Osacar
  Ryanair beskæftiger et stort antal belgiske, portugisiske og spanske statsborgere som kabinebesætningsmedlemmer, som Ryanair har indgået ansættelseskontrakter med på engelsk underlagt irsk ret. Derudover anses disse personers arbejde som om det udføres i Irland, da de gør tjeneste på fly, der er registreret i Irland. De pågældende ansatte har dog ved at underskrive deres ansættelseskontrakter anerkendt lufthavnen Bruxelles-Charleroi som deres hjemmebase, hvorved deres arbejdsdag starter og slutter i denne lufthavn, og de har påtaget sig at vælge et opholdssted et sted, hvorfra denne lufthavn kan nås på en time.
  Der opstod en retlig uoverensstemmelse i Belgien mellem Ryanair og fire af dets ansatte, om deres ansættelsesforhold er underlagt irsk eller belgisk ret, og om retlige procedurer i forbindelse med dette ansættelsesforhold bør anlægges ved irske eller belgiske domstole.
  En belgisk domstol har anmodet Domstolen om at afgøre, om de ansatte i de pågældende sager bør anses for sædvanligvis at udføre deres arbejde i Irland eller i Belgien i henhold til Bruxellesforordningen, der fastlægger, at en arbejdsgiver med sæde i en medlemsstat også kan sagsøges af sine ansatte ved domstole det sted, hvor den ansatte sædvanligvis udfører sit arbejde - Pressemeddelelse fra domstolen (EN)...
 • 15/9: Kommissionen fremlægger en "demokrati" pakke/#SOTEU - Læs mere...
 • 15-16/9: Margrethe Vestager er i Danmark
  Fredag holder hun hovedtale om "Konkurrence – set fra Bruxelles" ved Vækstforum Nordjylland, og lørdag holder hun en tale ved det Radikale Venstres landsmøde.
 • 15-16/9: Uformelt møde i Tallin mellem økonomi- og finansministrene - Læs mere...
 • 18/9: Fjerde runde af EU-UK artikel 50 brexit-forhandlingerne - femte runde finder sted den 9. oktober...
 • 26/9: Efter sagen om æg med fipronilforventes Kommissionen at indkalde til et møde på højt plan den 26. september, for at forbedre fremtidig koordinering med de berørte medlemsstaters myndigheder og drøfte måder til løbende at forbedre effektiviteten af EU-systemet til at håndtere fødevarebedrageri og fødevaresikkerhedsspørgsmål...
 • 30/9: Kommissionens offentliggør sin vurdering af hvor Det Europæiske Lægemiddelagentur og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed skal ligge - Læs mere...
  Rådet for Almindelige Anliggender træffe den endelige afgørelse på sit møde den 14.-15. november 2017.
 • 19-20/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
8. september 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark