Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel22. januar 2018Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

EU i uge 4 - det sker

I uge 4 handler det i EU om bl.a. databeskyttelse samt om sikkerhedsunionen + nogle domme m.m.Og så mødes det Økonomisk Verdensforum i Davos og torsdag står den på det første europæiske uddannelses topmøde...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 22/1: Margrethe Vestager i København
  Hun møder bl.a. pressen og giver en række interviews...

 • 22/1: Rådet (udenrigsanliggender)
  Vigtigste punkter på dagsordenen bliver: Fremtidige forbindelser med landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet, Libyen og Mellemøsten - Læs mere...

 • 23/1: Christos Stylianides i København
  Mødes med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen for bl.a. at tale om håndteringen af naturkatastrofer som følge at klimaændringer m.m. samt om Kommissionens forslag om at styrke Europas evne til at sætte ind over for naturkatastrofer...

 • 23/1: Rådet (økonomi og finans)
  Emnerne bliver bl.a. misligholdte lån i banksektoren og den årlige vækstundersøgelse - Læs mere...

 • 23/1: Margrethe Vestager mødes denne dag med medlemmer af ITD (International Transport Danmark) samt med nationalbankdirektør Lars Rohde.

 • 23-26/1: Økonomisk Verdensforums møde i Davos
  Kommissionsformand Jean-Claude Juncker deltager og holder bl.a. tale til World Economic Forums plenarsamling - Læs mere...

 • 24/1: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Forventede emner på dagsordenen: databeskyttelse og sikkerhedsunionen - Læs mere...
 • 24/1: Kommissionen offentliggør den 13. statusrapport om indførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion - Læs mere...
 • 25/1: Dom i sagen om Facebook og databeskyttelse - Læs mere...
 • 25/1: Første europæiske uddannelses-topmøde - Læs mere...
 • 25/1: Dom i sag om test af homoseksuelle asylansøgere - Læs mere...
 • 25/1: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Torsdag den 25. januar 2018 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked.
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF).
 • 25/1: Margrethe Vestager mødes med medlemmmer af SF
 • 25-26/1: Uformelt møde mellem ministrene for retlige og indre anliggender - Læs mere...
 • 22-23/3: Det Europæiske Råd i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
22. januar 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark