Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. januar 2019Repræsentationen i Danmark

EU i uge 4 - det sker...

I denne uge står den i EU på gastransit via Ukraine, EU-valg og bekæmpelse af desinformation, Brexit, innovation og jobskabelse i EU, EU-rumplaner, WEF i Davos, EU-statsborgerskab og opholdstilladelser, hvidvask og fiskeri efter Brexit samt Prodi på...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 21/1: Trepartsforhandlinger vil finde sted mandag den 21. januar mellem Rusland, Ukraine og EU om fremtidig gastransit via Ukraine
  Den anden runde af politiske trepartsforhandlinger med Rusland og Ukraine om fremtidig gastransit via Ukraine finder sted mandag den 21. januar 2019 i Bruxelles. Mødet vil have deltagelse af næstformanden med ansvar for energiunionen, Maroš Šefčovič, udenrigsminister Pavlo Klimkin og Andriy Kobolyev, administrerende direktør for Naftogaz, på den ukrainske side og energiminister Alexander Novak og Alexander Medvedev, næstformand for Gazprom på den russiske side.
  Det første møde på ministerniveau om dette emne fandt sted den 17. juli 2018 efterfulgt af ekspertmøder i den anden halvdel af 2018. Mandagens diskussioner vil bygge på ekspertmøderne og fokusere på de vigtigste parametre aftalt i Berlin, navnlig den gældende retlige ramme, mængderne, perioden og tarifferne. Trepartsmødet begynder kl. 15, efterfulgt af bilaterale møder mellem næstformand Šefčovič og hver af ministrene - Læs mere...
 • 21/1: Eurogruppen mødes i Bruxelles - Læs mere...
  Kommissær Pierre Moscovicis indledende bemærkninger ved eurogruppens pressekonference - Klik her...
 • 21/1: Kommissær Jourová åbner det første møde i det europæiske samarbejdsnetværk om valg
  Mandag den 21. januar åbner kommissær Jourová det første europæiske samarbejdsnetværksmøde. Dette er en af de konkrete tiltag, som kommissionsformand Jean-Claude Juncker foreslog i sin tale om Unionens tilstand 2018 for at sikre frie og retfærdige valg til Europa-Parlamentet. Skandaler som sagen om Facebook og Cambridge Analytica har vist, at valg kan påvirkes gennem misbrug af personoplysninger i politiske kampagner.
  Det europæiske samarbejdsnetværk vil gøre det muligt for myndigheder hurtigt at opdage potentielle trusler mod valgprocesserne, oprette en hurtig og velkoordineret reaktion på sådanne trusler og opfordre til fælles projekter og tiltag blandt nationale netværk. Netværket støtter også samarbejde med andre grupper og organer på europæisk plan. Medlemsstaterne har udnævnt et kontaktpunkt for samarbejdsnetværket på europæisk plan. Mens det europæiske netværk først vil have fokus på de kommende valg i maj 2019 til Europa-Parlamentet, så er dets bredere formål at støtte integriteten i samtlige nationale, regionale og lokale valg i EU. Der vil blive holdt op til fire møder i 2019 fulgt af halvårlige møder fra og med 2020 - Læs mere...
 • 21/1: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Bruxelles
  Emnene bliver: Venezuela, Den Demokratiske Republik Congo, handlingsplanen for bekæmpelse af desinformation, ministermødet mellem EU og Den Arabiske Liga samt det 22. ministermøde mellem EU og ASEAN - Læs mere...
 • 21/1: Den britiske premierminister, Theresa May, forventes at fremlægge en ny Brexit-plan...
 • 21-22/1: Ministermøde mellem EU og Den Afrikanske Union - Læs mere...
 • 22/1: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker holder en tale i Aachen ved ceremonien i forbindelse med underskrivelsen af Aachentraktaten mellem Tyskland og Frankrig
 • 22/1: Margrethe Vestager modtager Socialistisk Folkepartis kandidater til Europa-Parlamentsvalget
 • 22/1: Rådet (økonomi og finans) mødes i Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: InvestEU - programmet til støtte for investeringer, innovation og jobskabelse i EU, Det europæiske semester samt opfølgningen af eurotopmødet i december og det rumænske formandskab - Læs mere...
 • 22/1: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager Salome Zurabishvili, Georgiens præsident, og holder en fælles pressekonference med Salome Zurabishvili
 • 22-23/1: Kommissionen præsenterer sine fremtidige rumplaner
  Den 11. konference om EU's rumpolitik finder sted den 22. og den 23. januar i Egmontpaladset i Bruxelles. Tirsdag vil Elżbieta Bieńkowska, kommissær med ansvar for det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er, åbne konferencen ved at præsentere sin vision for Europas rumfremtid. Rumteknologi, -data og -tjenesteydelser er blevet uundværlige i EU-borgernes dagligdag. EU har takket være store investeringer opnået en kraftig profil inden for rumaktiviteter, og EU's rumindustri er en af de mest konkurrencedygtige i verden. Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank vil præsentere en ny rapport om "fremtiden for den europæiske rumsektor", som vurderer rumindustriens nuværende investeringslandskab, identificerer finansieringsmangler og opremser en række anbefalinger.
  Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, vil være gæstetaler tirsdag ved en diskussion om EU's digitale autonomi og rollen for satellitkommunikation, digitalisering og kunstig intelligens inden for rumydelser. Hun vil præsentere den fremtidige udvikling inden for kvanteteknologier, som den vigtigste teknologi til at sikre kommunikation med satellitter. Maroš Šefčovič, næstformand med ansvar for energiunionen, og kommisær Bieńkowska åbner eftermiddagens diskussioner om Europas strategiske autonomi inden for rumrelatererede forsvars- og sikkerhedspolitikker.
  Baggrund:
  Kommissionen fremlagde sidste juni et forslag for EU's rumprogram 2021 til 2027, som nu er under diskussion blandt medlovgiverne - Læs mere...
 • 22-25/1: Europa-Kommissionen i Davos til Økonomisk Verdensforums møde
  Jyrki Katainen, Carlos Moedas, Günther H. Oettinger, Johannes Hahn, Cecilia Malmström og Pierre Moscovici er i Davos i Schweiz, hvor de deltager i World Economic Forum - Læs mere...
 • 23/1: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen: Afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet vedrørende Japan, rapport om ordninger i EU for statsborgerskab og opholdstilladelser for investorer samt delegeret retsakt om højrisikotredjelande (bekæmpelse af hvidvask) - Læs mere...
  Juncker og resten af kommissærkollegiet modtager også den tidligere kommissionsformand Romano Prodi til en arbejdsfrokost denne dag.
 • 24/1: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager Etiopiens premierminister Abiy Ahmed
 • 24/1: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Torsdag den 24. januar 2019 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked.
  Emnerne er bl.a.indeksering af familieydelser, Feta, DK-fiskeri-kontrol, energieffektivitet og offentlige udbud og koncessioner...
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF).
 • 24/1: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager den tidligere EU-kommissær og tidligere generaldirektør for Verdenshandelsorganisationen, Pascal Lamy

 • 25/1: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, og han afholder en fælles pressekonference med Jacinda Ardern

Detaljer

Publikationsdato
21. januar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark