Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse3. december 2021Repræsentationen i Danmark6 min læsetid

EU i uge 49 - det sker...

Mandag taler Kadri Simson og Virginijus Sinkevičius med Lea Wermelin og Dan Jørgensen, onsdag holder Kommissionen møde og torsdag er der ungehøring i Europahuset - ugen byder bl.a. også på en række Råds-møder...

December 2021

 

 • 6/12: Kadri Simson har en videokonference med Lea Wermelin og Dan Jørgensen, henholdsvis miljøminister og klima-, energi- og forsyningsminister

 

 • 6/12: Eurogruppen mødes i Bruxelles
  Emnerne bliver bl.a. tolvte forbedrede overvågningsrapport om Grækenland, Eurogruppens arbejdsprogram for første halvdel af 2022, IMFs artikel IV-mission til euroområdet, euroområdets anbefaling og udkast til budgetplaner for 2022 - Læs mere...

 

 • 6/12: Virginijus Sinkevičius har en videokonference med Lea Wermelin og Dan Jørgensen, henholdsvis miljøminister og klima-, energi- og forsyningsminister

 

 • 6-7/12: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik mødes i Bruxelles
  EU's ministre med ansvar for beskæftigelse og sociale anliggender vil stile mod at vedtage Rådets holdning til et direktiv om passende mindstelønninger i EU. Kommissionen fremsatte sit forslag til et EU-direktiv i oktober 2020. Forslaget skal sikre, at arbejdstagere i Unionen er beskyttet af passende mindstelønninger.
  Ministrene vil også stile mod at vedtage Rådets holdning til et direktiv om bindende løngennemsigtighedsforanstaltninger. Kommissionen fremsatte sit forslag i marts 2021. Målet med direktivet er at sikre, at arbejdstagere kan håndhæve deres ret til lige løn for lige arbejde.
  Tirsdag vil sundhedsministrene skal drøfte status for EU's nuværende og fremtidige indsats over for covid-19-pandemien.
  Formandskabet vil også søge vejledning fra ministrene om de næste skridt og deres synspunkter om formandskabets forslag til Rådets forordning om beredskabsrammen vedrørende medicinske modforanstaltninger. Rådet forventes også at godkende konklusioner om styrkelse af den europæiske sundhedsunion.
  Dombrovskis, Schmit and Dalli deltager - Læs mere...

 

 • 6–10/12: European Cinema Night 2021
  Den fjerde udgave af European Cinema Night med fem dage af gratis visning af EU-støttede film finder sted i hele Europa. Knap 80 biografer i 27 lande bl.a. i Danmark deltager i dette års udgave, som har til formål at bringe Europæiske film tættere på borgerne, samtidig med at den skal fejre europæisk kulturs rigdom og mangfoldighed - Læs mere...

 

 • 6-9/12: Margrethe Vestager er i Washington D.C. i USA
  Hun mødes med Vanita Gupta, USA’s statsadvokat, og Jonathan Kanter, USA’s assisterende statsadvokat for karteller og monopoler. Hun lancerer den fælles dialog mellem EU og USA om teknologikonkurrencepolitik sammen med Lina Khan, formand for Federal Trade Commission, og Jonathan Kanter, USA’s assisterende statsadvokat for karteller og monopoler. Vestager mødes med Gina Raimondo, den føderale handelskommission, og hun deltager i en rundbordsdiskussion om teknologi organiseret af USA’s handelsministerium for industrien og interessenter, og hun mødes med ambassadør Katherine Tai, USA’s handelsrepræsentant, Janet Yellen, USA’s finansminister, Eric Lander, direktør for det Hvide Hus’ kontor for videnskabs- og teknologipolitik, Dr Alondra Nelson, vicedirektør for videnskab og samfund i det Hvide Hus’ kontor for videnskabs- og teknologipolitik, Amy Klobuchar, amerikansk senator. Vestager holder en hovedtale ved det amerikanske handelskammers 3. Transatlantic Business Works-topmøde.

 

 

 • 7/12: Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Kosovo
  Fjerde møde i Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Kosovo skal gøre status over forbindelserne mellem EU og Kosovo - Læs mere...

 

 • 7/12-4/3: Høring om effektiv retspleje: ens vilkår for overførsel af straffesager mellem EU-landene - Læs mere...

 

 • 8/12: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at handle om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde, en handlingsplan for den sociale økonomi, initiativ til at udvide listen over strafbare handlinger i EU til at omfatte hadforbrydelser og hadefuld tale, individuelle læringskonti og en europæisk tilgang til mikroeksamensbeviser - Læs mere...

 

 • 8/12: Høring i sag T-657/20 - Ryanair mod Kommissionen om statsstøtte, luftfartsselskaber og corona
  Den 3. juni 2020 anmeldte Finland en støtteordning til Kommissionen. Ordningen var en rekapitalisering (aktieemission) for et beløb, som afhængigt af de endelige finansielle betingelser ved aktieemissionen, kan være mellem 499 og 512 millioner EUR. Alle aktionærer i Finair blev tilbudt nye aktier i forhold til deres eksisterende andele af selskabets kapital.
  Ordningen kom efter, at Finair fik lov til at modtage en statsgaranti for et lån, hvilket Kommissionen i en afgørelse af den 18. maj 2020 havde erklæret i overensstemmelse med det indre marked i henhold til statsstøttebestemmelserne om støtte til økonomien under det nuværende covid-19-udbrud. Statsgarantien om et lån dækkede 90 % af et lån på 600 millioner EUR, som Finnair havde taget for at dække sine likviditetsbehov.
  Kommissionen har ved en afgørelse af den 9. juni klassificeret den anmeldte ordning som statsstøtte i overensstemmelse med det indre marked, som afhjælper en alvorlig forstyrrelse i den finske økonomi.
  Ryanair har lagt sag an for at få afgørelsen omgjort af Retten - Læs mere...

 

 • 8/12: Kommissionsformand Ursula von der Leyen holder en ceremoni, hvor hun modtager tredjelandeambassadørers akkreditiver

 

 • 8-9/12: Borgernes energiforum 2021
  Begivenhed organiseret inden for rammerne af konferencen om Europas fremtid - Læs mere...

 

 • 9/12: Ungehøring i Europahuset : Hvem vinder kampen om EU’s værdier?
  Hvordan skal EU indrettes i fremtiden - Læs mere...

 

 

 • 9/12: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi mødes i Bruxelles - Læs mere...

 

 • 9/12: EU–dyrevelfærd, nu og i morgen
  Interessenter vil drøfte de foreløbige konklusioner af kvalitetskontrollen af den nuværende EU-lovgivning om dyrevelfærd på konferencen på højt plan om “EU-dyrevelfærd, nu og i morgen”.
  Konferencen åbnes af kommissær Kyriakides, og den vil have deltagelse af de vigtigste dyrevelfærdsaktører i og uden for EU. Den verdensberømte dyrepsykolog og miljøforkæmper, Dr. Jane Goodall, vil holde hovedtalen.
  Gennem fem interaktive tematiske paneldebatter vil højtkvalificerede eksperter drøfte de vigtigste dyrevelfærdsemner, som fremtidig europæisk lovgivning bør tackle: slut med opdræt i bure, velfærd på gårdene, mærkning, transport og slagtning - Læs mere...

 

 • 9/12: Det fjerde europæiske uddannelsestopmøde
  Topmødet ledes af kommissær Mariya Gabriel, og hovedtemaet vil være “Europæiske uddannelser i det næste årti” - Læs mere...

 

 • 9/12-3/3: Høring om søfartssektoren: revision af EU’s regler om ulovlige udtømninger fra skibe - Læs mere...

 

 • 9-10/12: Rådet for Retlige og Indre Anliggender mødes i Bruxelles
  Emnerne forventes at blive: EU's forbindelser med - og restriktive foranstaltninger over for Belarus, styrkelse af EU's ydre grænser, genopretningsplanen for Europa, IT-systemer til bekæmpelse af kriminalitet og sikring af EU's grænser, EU's indsats mod terrorisme samt bedre adgang til elektronisk bevismateriale til bekæmpelse af kriminalitet - Læs mere...

 

 • 10/12: Margrethe Vestager er i København
  Hun mødes bl.a. med Folketingets Europaudvalg og mødes m. pressen

 

 • 10/12: Den højtstående repræsentant/næstformand Josep Borrell Fontelles og kommissær Jutta Urpilainen deltager i G7-mødet for udenrigs- og udviklingsministre i Liverpool

 

 • 10/12-18/3: Høring om ligestillingsorganer: bindende standarder - Læs mere...

 

 • 10-12/12: Konferencen om Europas fremtid: Borgerne afslutter deres drøftelser om demokrati, værdier og Rettigheder, retsstatsprincippet og sikkerhed
  Omkring 200 europæiske borgere , som har deltagelse fra samtlige medlemsstater, forskellige aldre og baggrunde, mødes for at konkludere på deres anbefalinger for Europas fremtid i det europæiske borgerpanel om europæisk demokrati/værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed. Panelets tredje session finder sted i Firenze på Det Europæiske Universitetsinstitut (EUI) i fuld overensstemmelse med de gældende sundhedsregler og med mulighed for onlinedeltagelse for deltagere, som ikke kan rejse dertil - Læs mere...

 

-

 

16-17/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
3. december 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark