Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel26. oktober 2018Repræsentationen i Danmark7 min læsetid

EU over efterårsferien - det sker...

Efterårsferie - ikke i EU - her står den på topmøde inkl. Brexit m.m.Andre emner i uge 42: Makedonien, Venezuela, cybertrusler og manipulation, Østersøfiskeri næste år, svinepest og sukker, retsstatsprincippet i Polen samt ASEM- og EU-Sydkorea...

Halloween
 • 15/10: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Luxembourg
  Vigtigste punkter på dagsordenen: FN's 73. generalforsamlin, folkeafstemning i den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, EU-strategi for styrkede forbindelser mellem Europa og Asien, eksterne aspekter af migration, Libyen, Den Centralafrikanske Republik og Venezuela - Læs mere...
 • 15/10: Frans Timmermans tager imod formanden for den transatlantiske kommission for valgintegritet, Anders Fogh Rasmussen
 • 15/10: Udenrigsministermøde i Det Østlige Partnerskab
  Mødet i Det Østlige Partnerskab (Østpartnerskabet) vil samle EU's udenrigsministre og udenrigsministrene fra de seks lande i Det Østlige Partnerskab (Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Hviderusland, Republikken Moldova og Ukraine) samt centrale aktører, der er engageret i regionen - Læs mere...
 • 15-16/10: Konference på højt plan om valgsikkerhed: "Indblanding i valg i den digitale æra – Hvordan man opbygger et forsvar mod cybertrusler"
  Den 15. og 16. oktober vil Julian King, kommissær for sikkerhedsunionen, sammen med Europa-Kommissionens taskforce vedrørende sikkerhedsunionen og Det Europæiske Center for Politisk Strategi organisere en konference på højt plan om "Indblanding i valg i den digitale æra – Hvordan man opbygger et forsvar mod cybertrusler". Konferencen på højt plan vil samle førende eksperter og politikere fra hele verden til en diskussion af valgsikkerhed og hvordan man bedst tackler de dermed forbundne udfordringer, navnlig i lyset af de forestående valg til Europa-Parlamentet i 2019 - Læs mere...
  Baggrund:
  Valgene til Europa-Parlamentet i maj 2019 vil finde sted i en helt anden politisk og juridisk kontekst sammenlignet med de sidste valg i 2014. Alle aktørerne, der er indblandet i valgene, navnlig medlemsstaternes myndigheder og politiske partier, må tage ansvar for at beskytte den demokratiske proces fra indblanding og manipulation.
  Gennem de seneste år har Kommissionen truffet en række juridiske foranstaltninger med dette for øje, herunder en styrkelse af vores databeskyttelsesregler, forstærkning af cybersikkerhed og opbygning af et forsvar mod hybride trusler. Kommissionsformand Jean-Claude Juncker understregede i sin 2018-tale om Unionens tilstand, at vi skal sikre vores frie og retfærdige valg, og han foreslog nye regler for bedre at beskytte vores demokratiske processer fra tredjelandes eller private interessers manipulation.
  Konferencen på højt plan vil være en lejlighed til at diskutere disse udfordringer og hvordan man kan imødegå dem, herunder de foranstaltninger, som kommissionsformand Juncker fremlagde.
 • 15-16/10: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Luxembourg
  Emnerne bliver bl.a. fiskerimulighederne for 2019 i Østersøen, konsultationer mellem EU og Norge, fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2020, afrikansk svinepest samt den seneste udvikling i sukkersektoren - Læs mere...
 • 16/10: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Luxembourg
  Punkterne på mødet bliver bl.a. ugens topmøde, retsstatsprincippet i Polen og den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 - Læs mere...
 • 16/10: Rådet (almindelige anliggender (artikel 50))
  Rådet (EU-27) vil blive orienteret af Kommissionens brexitchefforhandler, Michel Barnier, om status i brexitforhandlingerne med UK, både om udtrædelsesaftalen og om den politiske erklæring om de fremtidige forbindelser. Ministrene skal på grundlag heraf forberede Det Europæiske Råd (artikel 50) 17. oktober 2018 + div. udtrædelsesspørgsmål og fremtidige forbindelser - Læs mere...
 • 17/10: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Foreløbigt emne på dagsordenen: Forberedelse af mødet i Det Europæiske Råd den 18. oktober - Læs mere...
 • 17/10: Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, tager imod Bill Gates, medformand for Bill & Melinda Gates Foundation
 • 17/10: Det Europæiske Råd (artikel 50)
  Til denne arbejdsmiddag i Det Europæiske Råd (artikel 50) vil EU-27-lederne gøre status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige - Læs mere...
 • 18/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
  Emner: Brexit m.m. - Læs mere...
 • 18/10: Eurotopmøde
  EU's ledere mødes til eurotopmødet i et inklusivt format, der omfatter 27 EU-medlemslande. De vil drøfte status for forhandlingerne om uddybningen af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) med henblik på eurotopmødet i december - Læs mere...
 • 18-19/10: Asien-Europa-mødet (ASEM) i Bruxelles - Læs mere...
 • 19/10: Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, deltager i topmødet mellem EU og Republikken Korea sammen med formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, og præsidenten for Republikken Korea, Moon Jae-i
 • 22/10: Fejring af arbejdskraftens mobilitet i EU: 60 år med koordinering af social sikkerhed og 50 år, hvor arbejdstagerne har haft fri bevægelighed
  Mandag den 22. oktober lancerer Kommissionen en kampagne for at fejre adskillige store milepæle i europæisk integration, da 2018 markerer 60-året for koordineringen af sociale sikkerhedssystemer og 50-året for de grundlæggende forordninger om arbejdstagernes frie bevægelighed.
  Fri bevægelighed er et af de mest værdsatte, som EU har opnået. Junckerkommissionen har siden starten af sit mandat i 2014 ydet en betydelig indsats for at fremme arbejdstagernes frie bevægelighed og beskytte deres rettigheder, samtidig med at man har arbejdet på at undgå social dumping, og nationale myndigheder har fået redskaber til at bekæmpe risikoen for svindel eller tilfælde af bedrag. Adskillige initiativer i den retning er blevet foreslået – fra revision af direktivet om udstationering af arbejdstagere til modernisering af koordinering af sociale sikringsordninger og forslaget om en europæisk arbejdsmyndighed - Læs mere...
 • 22-25/10: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
  Emnerne denne gang bliver bl.a. : plasticforurening, drikkevandskvalitet og Facebook-Cambridge Analytica-skandalen - Læs mere...
 • 23/10: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker deltager i en debat om Europas fremtid i Europa-Parlamentets plenarforsamling sammen med den rumænske præsident Klaus Iohannis
 • 23/10: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Emner på dagsordenen: Kommissionens arbejdsprogram for 2019, nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, Iran, underskud i medlemsstaterne i euroområdet samt om statutten for Den Europæiske Unions Domstol - Læs mere...
 • 24/10: Margrethe Vestager er i København
  Hun deltager i gallamiddagen for medlemmer af Folketinget og den danske regering, som Dronning Margrethe II er vært for
 • 25/10: Lancering af SELFIE, et nyt redskab til at støtte digital undervisning og indlæring i skolerne
  Den 25. oktober vil Tibor Navracsics, kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, unge og sport, løfte sløret for et nyt redskab - Læs mere...
 • 25/10: Frans Timmermans mødes med Tim Cook, Apples administrerende direktør
 • 25/10: Christos Stylianides er i København
  Han mødes med Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde, og med Vitaly Vanshelboim, vicegeneralsekretær og administrerende vicedirektør for FN's Projektkontor (UNOPS). Stylianides mødes med danske NGO'er og repræsentanter for den private sektor for at diskutere, hvordan man kan fremme og øge den private sektors involvering i humanitær bistand. Han besøger også FN's Børnefonds (UNICEF) lager og deltager i en borgerdialog om "Globale kriser og rollen for europæisk humanitær bistand" - Læs mere...
 • 29-30/10: Uformelt møde mellem transport- og miljøministrene i Graz/Østrig - Læs mere...
 • 31/10: Nye EU-regler vil give bankkunder større gennemsigtighed og bedre oplysninger om bankgebyrer
  Takket være nye EU-regler vil banker og finansielle tjenesteydere i EU fra den 31. oktober skulle informere deres kunder bedre om gebyrerne i forbindelse med at oprette og have bankkonti. Gebyroplysningsdokumentet er et standardiseret dokument med et kort resumé, der viser gebyrerne for de mest typiske tjenester, såsom pengeoverførsler, som en bank skal give sine kunder, når de åbner en bankkonto. Derudover skal forbrugerne i EU også gratis og mindst én gang om året modtage en gebyropgørelse, der fremlægger oplysninger i det samme standardiserede format. Bankerne skal i dette dokument detaljeret redegøre for alle de udgifter, som deres kunder har haft, og give oplysninger om renterne for de tjenester, der måtte være i forbindelse med en bankkonto. Der stilles i direktivet om betalingskonti krav om, at alle banker i EU — undtagen i Frankrig og Italien, hvor der allerede er lignende oplysningskrav — skal fremlægge dette dokument fra den 31. oktober og gennemføre disse ændringer inden udgangen af juli 2019. Der er flere oplysninger om de nye forpligtelser på hjemmesiden om adgang til bankkonti - Læs mere...
 • 3/11: Margrethe Vestager er i Odense
  Hun taler ved en konference om EU organiseret af Folketinget - Læs mere...
 • 4-5/11: EU @ Journalisternes Fagfestival 2018 - Læs mere...
 • 13-14/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
26. oktober 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark