Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. september 2017Repræsentationen i Danmark7 min læsetid

EU i uge 36 - det sker

I næste uge mødes kommissærerne som vanligt i Bruxelles til deres første rigtige møde efter sommeren, der er Gymnich-møde i Tallin onsdag-torsdag og der falder afgørelser i en række sager ved domstolen - Margrethe Vestager kommer til København sidst...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 3-5/9: Uformelt møde mellem landbrugsministrene i Tallinn - Læs mere...
 • 5/9: Dette års udgave af prisen til kvindelige iværksættere bliver skudt igang - Læs mere...
 • 6/9: Dom i sag C-643/15 Slovakiet mod Rådet og sag C-647/15 Ungarn mod Rådet om omfordeling af flygtninge - Læs mere...
 • 6/9: Kommissionens ugentlige møde/Bruxelles
  Dette er kommissærernes første rigtige møde efter sommeren - Læs mere...
 • 6/9: Kommissionen offentliggør den femte fremskridtsrapport om partnerskabsrammen på migrationsområdet - Læs mere...
  Europa-Kommissionen og den højtstående repræsentant fremlægger den femte fremskridtsrapport om partnerskabsrammen på migrationsområdet og gennemførelsen af foranstaltninger for at håndtere situationen omkring den centrale Middelhavsrute i overensstemmelse med handlingsplanen om foranstaltninger til at støtte Italien.
  Baggrunden:
  Partnerskabsrammen på migrationsområdet blev iværksat i juni 2016 som et prioritetssamarbejde med oprindelses- og transitlande i Afrika. Arbejdet langs den centrale Middelhavsrute er blevet yderligere forstærket efter vedtagelsen af den fælles meddelelse om den centrale middelhavsrute i januar og Maltaerklæringen i februar 2017. De trufne foranstaltninger skal redde liv langs migrationsruterne, øge beskyttelsen af migranter og flygtninge, styrke værtssamfundenes modstandsdygtighed og adressere de grundlæggende årsager til migration.
 • 6/9: Kommissionen fremlægger sin femte rapport om iværksættelsen af den europæiske grænse- og kystvagt - Læs mere...
  Europa-Kommissionen fremlæggger den 6. september 2017 sin femte rapport om de fremskridt, der er gjort, og det arbejde, der stadig skal til for at gøre den nye europæiske grænse- og kystvagt fuldstændig operationel.
  Baggrunden:
  Den europæiske grænse- og kystvagt blev iværksat den 6. oktober 2016. Rapporterne om gennemførelsen af den europæiske grænse- og kystvagt indeholder de vigtigste udviklinger på prioritetsområderne og identificerer hvilke yderligere tiltag, der skal til for at sikre, at agenturet er fuldt ud operationelt hurtigst muligt.
 • 6/9: Kommissionen offentliggør den syvende rapport om fremskridt i forbindelse med gennemførelse af erklæringen fra EU og Tyrkiet - Læs mere...
  Europa-Kommissionen offentliggør sin syvende rapport om fremskridt i forbindelse med gennemførelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet. Rapporten sammenfatter de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af erklæringen, siden den trådte i kraft den 20. marts 2016, og den seneste udvikling siden den sidste rapport, der blev offentliggjort den 13. juni 2017.
  Baggrunden:
  Formålet med erklæringen fra EU og Tyrkiet, som der blev opnået enighed om den 18. marts 2016, er at erstatte uorganiserede, kaotiske, irregulære og farlige migrationsstrømme med organiserede, sikre og lovlige veje til EU for dem, der er berettiget til international beskyttelse i overensstemmelse med international lovgivning og EU-lovgivning.
 • 6/9: Kommissionen offentliggør den femtende rapport om omfordeling og genbosættelse - Læs mere...
  Europa-Kommissionen offentliggør sin femtende fremskridtsrapport om EU's nødordninger om omfordeling og genbosættelse. Rapporten indeholder en opdatering af situationen og en vurdering af de foranstaltninger, der er truffet siden offentliggørelsen i juli 2017 af den fjortende rapport om omfordeling og genbosættelse.
  Baggrunden:
  Rådet vedtog to afgørelser i september 2015, der oprettede en midlertidig mekanisme til at omfordele ansøgere, der havde et klart behov for international beskyttelse, fra Italien og Grækenland. Kommissionen vedtog den 8. juni 2015 et forslag om en EU-ordning for genbosætning, der blev efterfulgt af en aftale den 20. juli 2015 mellem medlemsstaterne om at omfordele 22 504 personer, der havde et klart behov for international beskyttelse.
 • 6/9: Dom i sag C-413/14 P Intel Corp mod Kommissionen - Læs mere...
 • 6-8/9: Uformelt møde mellem udenrigsministrene (Gymnich) i Tallin - Læs mere...

 • 7/9: Margrethe Vestager mødes med repræsentanter for Dansk Metal

 • 7/9: Kommissionen fremlægger sin tiende månedlige fremskridtsrapport om en effektiv og bæredygtig sikkerhedsunion - Læs mere..

 • 7/9: Dom i Sag C-559/16 Bossen & andre
  Domstolen er i denne sag blevet bedt om at afgøre, om den kompensation (hvis beløb afgøres på baggrund af afstanden mellem afgangs- og ankomstlufthavnene), som flyselskaber (i henhold til forordning 261/2004/EF) skal betale til passagerer i tilfælde af, at en flyrejse forsinkes væsentligt, ved flyrejser med en stopover kun bør beregnes på baggrund af førnævnte afstand, eller om der også bør tages hensyn til den kendsgerning, at en stopover nødvendigvis forlænger den afstand som flyrejsen omfatter - Læs mere...

 • 8/9: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker mødes over en arbejdsfrokost med de faste repræsentanter for EU's 28 medlemsstater.
 • 11-14/9: Efterårets første plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg - Læs mere...
 • 13/9: Dom i sag C-60/16 / Khir Amayvy
  Mohammad Khir Amayry ansøgte om international beskyttelse i Sverige den 19. december 2014. Efter en kontrol i Eurodacdatabasen blev det klart, at han havde rejst til Italien den 6. december 2014, og at han den 17. december 2014 også havde ansøgt om international beskyttelse i Danmark. Den 15. januar 2015 anmodede den svenske udlændingestyrelse derfor Italien om at overtage sagen, hvilket de italienske myndigheder indvilligede i den 18. marts 2015.
  Udlændingestyrelsen besluttede også at tilbageholde Amayry, eftersom der var en betydelig risiko for at han ville forsvinde eller undvige myndighederne for at undgå at blive overført til Italien.
  Afgørelsen om at overføre ham til Italien blev stadfæstet den 8. maj 2015. Amayry vendte dernæst tilbage til Sverige og ansøgte på ny om international beskyttelse den 1. juni 2015.
  Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (der er den administrative appelret for indvandringsanliggender i Stockholm) har stillet en række spørgsmål til Domstolen om, hvordan man skal fortolke de tidsgrænser, der gælder for tilbageholdelse for at sikre overførselsprocedurer - Læs mere...
 • 14/9: Dom i de forenede sager C-168/16 Nogueira & andre & C-169/16 Moreno Osacar
  Ryanair beskæftiger et stort antal belgiske, portugisiske og spanske statsborgere som kabinebesætningsmedlemmer, som Ryanair har indgået ansættelseskontrakter med på engelsk underlagt irsk ret. Derudover anses disse personers arbejde som om det udføres i Irland, da de gør tjeneste på fly, der er registreret i Irland. De pågældende ansatte har dog ved at underskrive deres ansættelseskontrakter anerkendt lufthavnen Bruxelles-Charleroi som deres hjemmebase, hvorved deres arbejdsdag starter og slutter i denne lufthavn, og de har påtaget sig at vælge et opholdssted et sted, hvorfra denne lufthavn kan nås på en time.
  Der opstod en retlig uoverensstemmelse i Belgien mellem Ryanair og fire af dets ansatte, om deres ansættelsesforhold er underlagt irsk eller belgisk ret, og om retlige procedurer i forbindelse med dette ansættelsesforhold bør anlægges ved irske eller belgiske domstole.
  En belgisk domstol har anmodet Domstolen om at afgøre, om de ansatte i de pågældende sager bør anses for sædvanligvis at udføre deres arbejde i Irland eller i Belgien i henhold til Bruxellesforordningen, der fastlægger, at en arbejdsgiver med sæde i en medlemsstat også kan sagsøges af sine ansatte ved domstole det sted, hvor den ansatte sædvanligvis udfører sit arbejde.
 • 26/9: Efter sagen om æg med fipronilforventes Kommissionen at indkalde til et møde på højt plan den 26. september, for at forbedre fremtidig koordinering med de berørte medlemsstaters myndigheder og drøfte måder til løbende at forbedre effektiviteten af EU-systemet til at håndtere fødevarebedrageri og fødevaresikkerhedsspørgsmål...
 • 29/9: EU's digitale topmøde i Tallinn
 • ?/9: Kommissionen vil offentliggøre den tiende fremskridtsrapport om en ægte og effektiv sikkerhedsunion
  Europa-Kommissionen vil i september 2017 fremlægge sin tiende månedlige fremskridtsrapport om en effektiv og bæredygtig sikkerhedsunion. Rapporten vil overvåge gennemførelsen af Kommissionens forskellige arbejdsområder vedrørende sikkerhedsemner, og den vil pege på områder, hvor der er brug for en yderligere indsats.
  Baggrunden:
  Spørgsmålet om sikkerhed har været en politisk prioritet, siden Juncker-Kommissionen tiltrådte – fra kommissionsformandens fremlæggelse af sine politiske retningslinjer i juli 2014 til den seneste tale om Unionens tilstand den 14. september 2016.
  I den europæiske dagsorden om sikkerhed udstikkes retningslinjerne for Kommissionens arbejde på området og fastlægges de vigtigste tiltag, der skal sikre en effektiv EU-indsats mod terrorisme og trusler mod sikkerheden i EU. Siden vedtagelsen af dagsordenen er der gjort væsentlige fremskridt med gennemførelsen af den, hvilket baner vejen for en effektiv og ægte sikkerhedsunion.
  Det, at Kommissionens formand Jean-Claude Juncker oprettede en særlig portefølje for sikkerhedsunionen under en kommissær, viser, at Kommissionen finder det meget vigtigt at øge sin modstandsdygtighed og optrappe sin indsats mod terrortrusler.
 • 19-20/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 17/11: Socialt EU-topmøde i Göteborg
 • 24/11: Topmøde i Det Østlige Partnerskab
 • 14-15/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
1. september 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark