Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel17. september 2018Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU i uge 38 - det sker...

Første uge efter dette års "State of The Union" og allerede onsdag mødes stats- og regeringscheferne for bl.a. at se på nogle af de tiltag som blev fremlagt i talen Kommissionens formand.Og så har vi DK-besøg af en række kommissærer og der er også et...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 16-22/9: Blandede transportformer kan forbedre livskvaliteten: Kommissionen lancerer den europæiske mobilitetsuge
  Europa-Kommissionen vil kickstarte den 17. udgave af EUROPEANMOBILITYWEEK (den europæiske mobilitetsuge), der finder sted fra den 16. til den 22. september i mere end 2400 byer og storbyer. Målet med EUROPEANMOBILITYWEEK er at fremme bæredygtig urban mobilitet og reducere emissioner, navnlig i byer. Derved bidrager den til EU's forpligtelser om at forsvare Parisaftalen og efterlade en sundere planet til vores efterkommere, som kommissionsformand Jean-Claude Juncker skitserede det i sin tale om Unionens tilstand. Dette års udgave vil opfordre folk ti lat anvende forskellige transportformer såsom cykler og delebiler under mottoet "Bland og bevæg dig" - Læs mere...
  EUROPEANMOBILITYWEEK omfatter begivenheder såsom bilfrie dage i hele Europa og den tredje udgave af Den europæiske dag uden trafikdrab, der stiler efter at øge opmærksomheden omkring færdselssikkerhed.
 • 17/9: Margrethe Vestager er i Aalborg
  Hun mødes med ledelsen og studenter ved Aalborg Universitet, medlemmer af Danmarks Fiskeriforening og med nordjyske erhvervsfolk
 • 17-18/9: Uformelt møde mellem energiministrene i Linz/Østrig - Læs mere...
 • 17-18/9: Kommissionsformand Juncker deltager i topmødet om initiativet "De tre havområder"
  Kommissionsformand Jean-Claude Juncker vil for første gang deltage i topmødet om initiativet "De tre havområder" mandag den 17. september og tirsdag den 18. september i Bukarest i Rumænien. Topmødet sigter mod at opnå reel fremgang inden for forøgelser af transport- og energiforbindelser samt digitale forbindelser i regionen. Repræsentanter for de deltagende EU-medlemsstater mellem Adriaterhavet, Østersøen og Sortehavet og deres gæster vil diskutere reelle bidrag for at fremme forbindelserne i regionen, øge konvergensen, regionens sammenhængskraft og EU-sammenhold samt styrke transatlantiske bånd. Formand Juncker vil tale på topmødet i plenarforsamlingen om "et initiativ, der giver resultater – nøgleprojekter inden for energi, transport og digitale forbindelser. Initiativet om De tre havområder som en katalysator for EU's sammenhængskraft og konvergens samt styrkelse af de transatlantiske bånd" den 18. september. Kommissær Crețu ledsager formanden, og hun deltager i erhvervsforummet, som er organiseret i topmødets margen. Initiativet om De tre havområder (3SI) er en fleksibel politisk platform lanceret i 2015, som omfatter de 12 EU-medlemsstater mellem Adriaterhavet, Østersøen og Sortehavet: Østrig, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet og Slovenien - Læs mere...
 • 18/9: Kommissionen fremlægger en bred tilgang til modernisering af Verdenshandelsorganisationen - Læs mere...
 • 18/9: Rådet (almindelige anliggender (artikel 50)) mødes i Bruxelles
  Emner: Status på brexitforhandlingerne inkl. grænsen mellem Irland og Nordirland. Alle udtrædelsesspørgsmål skal være omfattet af udtrædelsesaftalen, som der bør opnås enighed om i god tid, for at den kan ratificeres inden udtrædelsesdatoen 29. marts 2019. UK's og EU's forhandlere er allerede nået til principiel enighed om visse dele af udkastet til udtrædelsesaftale, men intet er aftalt, før alt er aftalt. En aftale om fremtidige forbindelser kan først forhandles og indgås, når UK er blevet et tredjeland. En overordnet forståelse om rammen for de fremtidige forbindelser vil dog blive fastlagt i en politisk erklæring, der skal ledsage og henvises til i udtrædelsesaftalen - Læs mere...
 • 19/9: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
  Kommer bl.a. til at handle om en strategi for forbindelserne mellem Europa og Asien - Læs mere...
 • 19/9: Dom i sag T-68/15 HH Ferries m.fl. mod Kommissionen
  En række færgeselskaber har anmodet Retten om at annullere Europa-Kommissionens afgørelse af den 15. oktober 2014 om bistand til Øresundsbro Konsortiet.
  De gør dette efter at have gjort tre anbringender gældende om for det første retlige fejl og åbenbare fejlskøn, for det andet tilsidesættelse af forpligtelsen til at indlede den formelle undersøgelsesprocedure og for det tredje tilsidesættelse af begrundelsespligten - Læs mere...
 • 19-20/9: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker er i Salzburg i Østrig
  Han deltager i EPP's topmøde forud for det uformelle møde for stats- og regeringsledere. Juncker deltager også i en arbejdsmiddag, som Østrigs kansler Sebastian Kurz er vært for forud for det uformelle møde for stats- og regeringsledere
 • 19-20/9: Uformelt møde mellem stats- og regeringscheferne i Salzburg/Østrig
  Lederne skal bl.a. tale om migrations- og sikkerhedspakkerne, der blev fremlagt i sidste uge - Læs mere...
 • 20/9: Kommissionen har offentliggjort sin årsrapport om skovbrande i Europa, Mellemøsten og Nordafrika for 2017 - Læs mere...
 • 20/9: Kommissionens rapport om momssvindel i EU bliver fremlagt - Læs mere...
 • 18/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
17. september 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark