Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse3. januar 2022Repræsentationen i Danmark

EU i foråret - det sker...

2022: nyt formandskab, tre nye europæiske kulturhovedstæder, det europæiske år for unge, euroen fylder 20 år, Europas fremtid og meget, meget mere...

2022

 

 

 • 1/1: Frankrig overtager formandskabet for EU - Læs mere...

 

 

 • 1/1: Tre nye europæiske kulturhovedstæder i 2022 - Læs mere...

 

 

 • 1/1: EU-klassificering: Kommissionen indleder eksperthøringer om en delegeret retsakt, som omfatter visse atom- og gasaktiviteter - Læs mere...

 

 • 4/1: Nye regler om tatoveringsfarver træder i kraft - Læs mere...

 

 • 4-6/1: Den højtstående repræsentant/næstformand Josep Borrell rejser til Ukraine
  Hans første udenrigsrejse i år understreger EU’s kraftige støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet netop nu, hvor landet konfronteres af russisk opbygning af militære styrker og hybride tiltag. Den højtstående repræsentant vil sammen med Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, først besøge Østukraine og kontaktlinjen. Han rejser dernæst til Kiev for at mødes med de ukrainske myndigheder.

 

 • 6-7/1: Kommissærkollegiet besøger det franske formandskab

 

 • 7-9/1: EU-borgerpanelet kommer med sine anbefalinger for et mere bæredygtigt og sundt Europa - Læs mere...

 

 • 11/1: Ungehøring i Europahuset: Hvem bestemmer i EU’s digitale fremtid?
  EU vil være mindre afhængig af tech-giganter i USA og hardware fra Kina. Kan EU finde en europæisk vej, hvor der er plads til menneskerettigheder og politisk regulering - Læs mere...

 

 • 12/1: Kommissærkollegiets 2022-opstarts-seminar

 

 • 17/1: Eurogruppen / Bruxelles

 

 • 17/1: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles

 

 • 17-20/1: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 18/1: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes bl.a. at blive en pakke om videregående uddannelser inkl. den europæiske strategi for universiteter samt brobygning for et effektivt samarbejde om videregående uddannelser

 

 • 18/1: Rådet for Økonomi og Finans / Bruxelles

 

 • 21-22/1: Plenarforsamling i konferencen om Europas fremtid

 

 • 24/1: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles

 

 • 25/1: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles

 

 • 26/1: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes at blive forslag om principperne for det digitale årti

 

 • 2/2: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes at blive standardiseringsstrategi

 

 • 8-11/2: EU’s industridage
  2022-udgaven af GD GROW flagskibsbegivenhed, EU’s industridage, har titlen “Unlocking the future: EU industrial ecosystems on the path to the green and digital transition” (skabelse af fremtidig vækst: EU’s industrielle økosystemer på vejen til de grønne og digitale omstillinger).
  Siden første udgave i 2017 har EU’s industridage været anerkendt som Europa-Kommissionens vigtigste platform til en åben dialog med interessenter om industrien. På grund af de nuværende sundhedsmæssige begrænsninger vil 2022-udgaven have et hybridt format, som bringer tusinder af deltagere sammen online med et begrænset antal talere, som vil være det samme fysiske sted.
  Mere end 80 regionale og lokale begivenheder vil blive organiseret inden og uden for hele EU, som en del af EU’s industriuger, hvor man kan drøfte fremtidige industriomstillinger og omstillinger fra et regionalt og lokalt perspektiv - Læs mere...

 

 • 9/2: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes at blive en retsakt om europæiske chips

 

 • 11-13/2: Konferencen om Europas fremtid har et borgerpanel om temaet “EU i verden/migration” i Maastricht, Nederlandene - Læs mere...

 

 • 14-17/2: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 15/2: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes bl.a. at blive at blive en forsvarspakke med en meddelelse om Kommissionens bidrag til Europas sikkerhed og forsvar (titel endnu ikke bekræftet), en køreplan for kritiske teknologier inden for sikkerhed og forsvar, en rumpakke, EU’s strategi for styring af trafikken i rummet samt opbygning af et rumbaseret globalt EU-system til sikker kommunikation samt en pakke om en retfærdig og bæredygtig økonomi inkl. en meddelelse om anstændigt arbejde i hele verden samt bæredygtig virksomhedsledelse (endnu ikke bekræftet)

 

 • 16/2: Dom i sagerne om fællesskabsrettens grundsætninger mht. Ungarn og Polen

 

 • 17-18/2: Topmøde mellem Den Europæiske Union og Den Afrikanske Union  / Bruxelles
  Topmødet mellem EU og Den Afrikanske Union, som skal finde sted den 17. og 18. februar 2022, vil være en vigtig mulighed for at styrke partnerskabet mellem de to kontinenter på baggrund af fælles samarbejdsprioriteter for de kommende år. Det vil også være den første store lejlighed til at lancere konkrete resultater i forbindelse med Global Gateway

 

 • 18-20/2: Sikkerhedskonference i München

 

 • 20/2: Konferencen om Europas Fremtid  - lad din stemme blive hørt!
  Sørg for at få dine event og debat rapporter ind i den digitale platform før den 20. februar – så kommer dit feedback med i den store feedback rapport som udkommer den 17. marts.
  Muligheden for at deltage i debatten om Europa’s fremtid vil fortsætte på den digitale platform, og bliver sammefatte i et sidste feedback efter den 9. maj.
  Tre interim rapporeter om borgernes debatter på den digitale platform er allerede udkommet og kan læses inde på platformen. Feedback rapporter er blevet brugt i arbejdet med de nationale og europæiske borger paneler og plenar konferencer - Læs mere...
  De sidste to borgerpaneler finder stad 11-13 februar og 25-27 februar.

 

 • 21/2: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles

 

 • 21/2: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles

 

 • 22/2: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles

 

 • 23/2: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes at blive datalov (herunder revision af databasedirektivet)

 

 • 24/2: Rådet for Konkurrenceevne / Bruxelles

 

 • 25-27/2: Konferencen om Europas fremtids - borgerpanel om “En stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse/Uddannelse, kultur, ungdom og idræt/Digital omstilling” mødes i Dublin - Læs mere...

 

 

 • 2/3: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Forventes bl.a. at handle om afskaffelse af alle former for vold inkl. et forslag om forebyggelse og bekæmpelse af specifikke former for kønsbaseret vold samt lovgivning til effektiv bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

 

 • 3-4/3: Rådet for Retlige og Indre Anliggender / Bruxelles

 

 • 3-5/3: COSAC mødes i Paris

 

 • 5-6/3: Ungdommens EU-topmøde på Christiansborg
  Rollespil for unge mellem 15 og 25 år, hvor deltagerne skal agere statsledere, ministre, europaparlamentarikere og journalister - Læs mere...

 

 • 7-10/3: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 8/3: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Et af emnerne bliver muligvis en fælles meddelelse om et partnerskab med Golfstaterne

 

 • 11-12/3: Konferencen om Europas fremtid - borgerpanel mødes sandsynligvis disse dage...

 

 • 14/3: Eurogruppen / Bruxelles

 

 • 14/3: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik / Bruxelles

 

 • 15/3: Rådet for Økonomi og Finans / Bruxelles

 

 • 16/3: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes at blive et nødinstrument for det indre marked

 

 

 • 17/3: Rådet for Miljø / Bruxelles

 

 • 21/3: Sidste chance for at deltage i den offentlig høring om "Retsakt om europæisk mediefrihed" - Læs mere...

 

 • 21/3: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles

 

 • 21/3: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles

 

 • 21/3: Rådet for Udenrigsanliggender (forsvar) / Bruxelles

 

 • 22/3: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles

 

 • 23/3: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en pakke om naturbeskyttelse inkl. bæredygtig anvendelse af pesticider — revision af EU-reglerne og beskyttelse af biodiversitet: mål for naturgenopretning samt et initiativ mod unødige retssager mod journalister og rettighedsforkæmpere

 

 • 23/3 Socialt trepartstopmøde / Bruxelles

 

 • 23-24/3: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Bruxelles

 

 • 24-25/3-2022: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

 

 • 25-26/3: Konferencen om Europas fremtid - borgerpanel mødes sandsynligvis disse dage...

 

 • 29/3: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik (sundhed) / Bruxelles

 

 • 30/3: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en pakke om cirkulær økonomi I inkl. bæredygtig produktpolitik, herunder en revision af direktivet om miljøvenligt design, gennemgang af forordningen om markedsføring af byggevarer, forslag til en forordning om dokumentation af miljøanprisninger ved hjælp af metoderne til vurdering af produkters og organisationers miljøaftryk (grønne anprisninger), strategi for bæredygtige tekstiler samt styrkelse af forbrugernes stilling i den grønne omstilling

 

 • 4/4: Eurogruppen / Luxembourg

 

 • 4-5/4: Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport / Luxembourg

 

 • 4-7/4: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 5/4: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes bl.a. at blive en pakke om emissioner og forurenende stoffer inkl. revision af direktivet om industrielle emissioner og ajourføring af det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR), gennemgang af EU’s regler om fluorholdige drivhusgasser, forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget, udvikling af emissionsstandarder, der skal afløse Euronorm 6/VI for personbiler, varevogne, lastbiler og busser samt det europæiske sundhedsdataområde

 

 • 5/4: Rådet for Økonomi og Finans / Luxembourg

 

 • 7/4: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Luxembourg

 

 • 8-9/4: Konferencen om Europas fremtid - borgerpanel mødes sandsynligvis disse dage...

 

 • 9/4: Stand Up For Ukraine: globalt donorarrangement i Warszawa for flygtninge og internt fordrevne - Læs mere...

 

 • 11/4: Rådet for Udenrigsanliggender / Luxembourg

 

 • 12/4: Rådet for Almindelige Anliggender / Luxembourg

 

 • 13/4: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en finansiel pakke inkl. DEBRA – fradrag for at fjerne den gældsfremmende virkning, gennemgang af EU's regler for værdipapircentraler og gennemgang af EU’s regler om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne

 

 • 16/4: Rådet for Udenrigsanliggender / Luxembourg

 

 • 17/4: Rådet for Udenrigsanliggender (forsvar) / Luxembourg

 

 • 21/4: DiscoverEU - sidste change!
  Unge der bor i lande, der deltager i Erasmus+-programmet, kan indtil kl. 12 ansøge om et af de 35 000 gratis rejsekort - Læs mere...

 

 • 26/4: Webinar om desinformation og ytringsfrihed – EU’s sanktioner mod RT & Sputnik
  Følg med online fra kl. 14:00 - Læs mere...

 

 • 27/4: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en ny strategi for internationalt energisamarbejde samt lovlig migration med en pakke vedrørende færdigheder og evner, en meddelelse om færdigheder og evner, omarbejdning af direktiv 2003/109/EF om fastboende udlændinge, omarbejdning af direktiv 2011/98/EU om en kombineret tilladelse og digitalisering af visumprocedurer

 

 • 2-5/5: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 3/5: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Et af emnerne forventes at blive en ændring af statutten om spærring

 

 

 • 9-10/5: EU afholder den sjette Bruxelleskonference for fortsat at støtte det syriske folk - Læs mere...

 

 • 11/5: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes at blive en fornyet strategisk partnerskab med regionerne i den yderste periferi

 

 

 

 • 18/5: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes at blive en pakke om indirekte beskatning inkl. revision af direktivet om beskatning af tobak og ændring af direktivet om den generelle ordning for punktafgifter

 

 • 18/5: Ursula von der Leyen i Esbjerg
  Hun kommer for at deltage i det europæisk topmøde om havvindspotentialet i Nordsøen som Mette Frederiksen er vært for. Andre deltagere er bl.a.: Tysklands kansler, Olaf Scholz, Nederlandenes premierminister Mark Rutte og Belgiens premierminister Alexander De Croo.
  EU’s energikommissær  Kadri Simson og landenes klima- og energiministre samles samme dag i Esbjerg for at styrke det regionale samarbejde - Læs mere...

 

 • 18-19/5: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Bruxelles

 

 • 20/5: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles

 

 • 23/5: Kommissionen fremlægger mandag den 23. maj 2022 forårspakken - Læs mere...

 

 • 23/5: Eurogruppen / Bruxelles

 

 • 24/5: Rådet for Økonomi og Finans / Bruxelles

 

 • 25/5: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive inddrivelse og konfiskation af aktiver samt unddragelse eller overtrædelse af sanktioner - Læs mere...

 

 

 • 30/5: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles

 

 • 30-31/5: Ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd

 

 • 1/6: Afstemningen om Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar - Læs mere...

 

 • 1/6: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive et initiativ vedrørende korttidsudlejning samt et initiativ vedrørende straksbetalinger i EU

 

 

 • 2/6: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi (transport) / Luxembourg

 

 • 3/6: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi (telekomminikation) / Luxembourg

 

 • 3/6: Rådet for Udenrigsanliggender / Luxembourg

 

 • 6-9/6 Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 7/6: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes bl.a. at blive et forslag til almindeligt budget for 2023 og årlig forvaltnings- og effektivitetsrapport for EU's budget for 2021

 

 • 7-9/6: Energi kommissær Kadri Simson deltager i "7th Annual Global Conference on Energy Efficiency" i Sønderborg - Læs mere...

 

 • 9-10/6: Rådet for Konkurrenceevne / Luxembourg

 

 • 9-10/6: Rådet for Retlige og Indre Anliggender / Luxembourg

 

 • 13/6: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Luxembourg

 

 • 15/6: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes at blive den strategiske fremsynsrapport 2022

 

 • 16/6: Eurogruppen / Luxembourg

 

 • 16-17/6: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik / Luxembourg

 

 

 • 17/6: Rådet for Økonomi og Finans / Luxembourg

 

 • 20/6: Rådet for Udenrigsanliggender / Luxembourg

 

 • 21/6: Rådet for Almindelige Anliggender / Luxembourg

 

 • 21-22/6: De europæiske udviklingsdage
  "Global Gateway: opbygning af bæredygtige partnerskaber for en forbundet verden" - Læs mere...

 

 • 22/6: Dom sag T-657/20 - Ryanair mod Kommissionen om statsstøtte, luftfartsselskaber og corona
  Den 3. juni 2020 anmeldte Finland en støtteordning til Kommissionen. Ordningen var en rekapitalisering (aktieemission) for et beløb, som afhængigt af de endelige finansielle betingelser ved aktieemissionen, kan være mellem 499 og 512 millioner EUR. Alle aktionærer i Finair blev tilbudt nye aktier i forhold til deres eksisterende andele af selskabets kapital.
  Ordningen kom efter, at Finair fik lov til at modtage en statsgaranti for et lån, hvilket Kommissionen i en afgørelse af den 18. maj 2020 havde erklæret i overensstemmelse med det indre marked i henhold til statsstøttebestemmelserne om støtte til økonomien under det nuværende covid-19-udbrud. Statsgarantien om et lån dækkede 90 % af et lån på 600 millioner EUR, som Finnair havde taget for at dække sine likviditetsbehov.
  Kommissionen har ved en afgørelse af den 9. juni klassificeret den anmeldte ordning som statsstøtte i overensstemmelse med det indre marked, som afhjælper en alvorlig forstyrrelse i den finske økonomi.
  Ryanair har lagt sag an for at få afgørelsen omgjort af Retten - Læs mere...

 

 • 22/6: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en pakke om inddrivelse af aktiver fra kriminelle forhold inkl. en revision af direktivet om indefrysning og konfiskation af udbytte fra strafbart forhold og forslag om et direktiv om kontorer for inddrivelse af aktiver

 

 • 22-23/6: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Bruxelles

 

 • 23-24/6: Det Europæiske Råd / Bruxelles

 

 • 26-28/6: G7-topmøde i Schloss Elmau/Tyskland

 

 • 27/6: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi (energi) / Luxembourg

 

 • 28/6: Rådet for Miljø / Luxembourg

 

 • 29/6: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes at blive en europæisk mediefrihedslov (endnu ikke bekræftet)

 

 

 

 • 4-7/7: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 5/7: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg 
  Emnerne forventes bl.a. at blive en forbrugerpakke inkl. konstruktionskrav til og forbrugerrettigheder vedrørende elektronik og et initiativ vedrørende retten til reparation (endnu ikke bekræftet)

 

 • 7/7: Dom i sag C-99/21P Danske Slagtermestre  om statsstøtte
  Med sin afgørelse C (2018) 2259 final af 19. april 2018 i statsstøttesag SA.37433 (2017 / FC) – Danmark konkluderede Kommissionen, at det bidrag, som er indført ved lov nr. 902/2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. ikke giver bestemte virksomheder nogen fordel og derfor ikke udgør statsstøtte.
  Danske Slagtermestre anlagde sag ved Retten med påstand om annullation af Kommissionens afgørelse. Ved kendelse af 1. december 2020 i sag T-486/18 besluttede Retten, at Danske Slagtermestre hverken havde påvist, at brancheorganisationens medlemmer i særlig grad var påvirket af den omhandlede foranstaltning, eller hvilke medlemmer, der i særdeleshed var påvirket af den. Brancheorganisationen havde heller ikke påvist en væsentlig påvirkning af dens konkurrencemæssige stilling. Danske Slagtermestre havde derfor ikke påvist, at den indklagede afgørelse kunne forringe brancheorganisationens medlemmers konkurrencemæssige stilling, og at den derfor havde en umiddelbar virkning på deres retsstilling, navnlig deres ret til ikke at blive udsat for en konkurrence, der fordrejes af nævnte foranstaltning.
  Danske Slagtermestre har anket Rettens kendelse til Domstolen - Læs mere om sagen...

 

 • 13/7: Retsstatsrapporten (Rule of Law) 2022 bliver offentliggjort

 

 • 13/7: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en pakke om bankkrisestyring og indskudsforsikring (endnu ikke bekræftet) inkl. gennemgang af rammen for bankkrisestyring og indskudsforsikring (BRRD), gennemgang af rammen for bankkrisestyring og indskudsforsikring (DGSD) og gennemgang af rammen for bankkrisestyring og indskudsforsikring (SRMR) samt retsstatsrapporten 2022

 

 • 20/7: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive energi og vinterberedskab

 

 • 31/7: Sidste frist for at søge civilsamfundsprisen 2022 fra EØSU's med fokus på to temaer: de unge og Ukraine - Læs mere...

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
3. januar 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark